Skriv ut
             
Dagens bön
Käre Himmelske Fader, låt din Helige Ande leda mig i dag, låt dina heliga änglar bevara mig, och låt Jesu, din Sons, blodiga död och pina mana gott för mig. Var med mig, min Gud, idag och var dag i mitt arbete. Ge lycka och framgång åt mina händers verk. Styr min tunga, så att jag inte brukar den till förtal och onda ord. Bevara mitt hjärta för onda tankar, hat, vrede, girighet och habegär. Hjälp mig att använda dennna nådens dag till ditt namns ära. Herre, låt din nåd alltid vara hos oss med ditt heliga ord och dina heliga sakrament. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Veckans Predikan

21 e Trinitatis

Text: Joh 4:43-54
Predikan: Åke Malander

Ordet om Jesus går ut över hela landet. Ryktet om denne märklige lärare, vad han har talat och predikat och undervisat och de under och kraftgärningar han utfört, lämnar inte människorna oberörda. När han nu efter högtiden i Jerusalem kommer tillbaka till Galileen samlas som vanligt mycket folk omkring honom.

Månadens Texter
juli

Välkommen till ELBK:s hemsida
ELBK står för Evangelisk-Lutherska Bekännelsekyrkan. En från staten helt fri kyrka, som tror, lär och bekänner att Bibeln är Guds ofelbara ord, som utgör norm, regel och rättesnöre för tro, lära och bekännelse.

 
 
Vi bekänner oss till Bibelns ord och de Lutherska Bekännelseskrifterna
i Konkordieboken från 1580, emedan dessa är en sammanfattning av
vad Bibeln lär.


Vi bildades ursprungligen 1974, och fick vårt nuvarande namn 1990,
och finns sedan 1978 också i Norge, och har gemenskap och kontakt
med liknande lutherska bekännelsekyrkor i Sverige och i NordenDen evangelisk lutherske bekjennelseskirke
Evangelisk-lutherska bekännelsekyrkan
 
FAMILJELÄGER OCH
ÅRSKONFERENS 16-19 JULI 2015
på Strandhem, Örkelljunga
Andens enhet genom fridens band                                                                                                
Åndens enhet, i den fred som binder sammen

Program
Luthersk kristen – et vitne?


Når etikk og moral drøftes som tema blir ofte kristendom satt i søkelyset og ikke sjelden karikert.

I massemedia sitt nyhetsbilde hender det  nesten daglig at vi kan se og høre om konflikter/krig eller etiske utfordringer som knyttet sammen med religiøse sammenhenger og spørsmål.

For oss som lutherske kristne er det utfordrende å forholde seg til disse ”mediahendelser” med religiøse innslag. I hverdagslivet, i omgang med andre mennesker  blir vi kristne gjerne tause eller prater bort problemstillingen. Les mer i det nye 


Gratia nr 2 2015
Guds ord om ekteskapet står fast
Denne uka har det høyeste organ i Den norske kirke, kirkemøtet, vedtatt med knapt flertall at 
likekjønnede par ikke skal få anledning til å gifte seg i kirken. Ekteskapet skal slik Skriften sier det, forbeholdes mann og kvinne. En beslutning som er sann og rett. Bibelen kjenner bare til ekteskapet som en forening mellom en mann og kvinne, alle andre seksuelle forbindelser omtaler Bibelen som synd. Synd skal ikke velsignes, men fordømmes.


Gratia nr 1 2014
Kristus uppenbarar sin härlighet

Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig. Jorden är höljd i mörker, töcken omger folken, men över dig skall Herren stråla, över dig skall hans härlighet visa sig.Gratia nr 3 - 2013
Frälst – till goda gärningarGratia nr 2 - 2013Guds tanker - inte människotankarVi lever i en tid då klassisk kristendom är något sällsynt och ovanligt och i stället moderna kristendom är det som hörs mest.
Gratia nr 1 - 2013


Ära vare Gud i höjden


Nu kommer Julen snart. Och då står vi inför något som vi inte kan fatta, men som Gud uppenbarat för oss. När Jesus föddes i stallet i Betlehem, så fick herdarna som vaktade fåren ute på ängderna uppleva en fantastisk upplevelse.
Gratia nr 4 - 2012


Uppenbarelseboken


Bibelns inledande kapitel, skapelseberättelsen, uppenbarar för oss vad vi med vår naturliga kunskap inte kan komma åt.
Bibelns sista bok låter oss likaså blicka in i vad som är oåtkomligt för vår kunskap.
Gratia nr 3 - 2012


Lagens bruk


Själva ordet lag säger vad Gud vill att vi ska göra och vad vi ska låta bli, och det gäller inte bara kristna människor utan samhället i stort.

Gratia nr 2 - 2012


Den Hellige Ånd veileder oss


Det kan være gjennom et bibelord, en preken, i skriftemålet eller ved nattverdsbordet. Han er bare der og gir oss nytt liv og nytt håp ved å rette våre øyne på Kristus. Han viser oss hvilke skatter i har i Jesus Kristus: Tilgivelse for alle våre synder, en rettferdighet som gjør oss til Guds barn og del i det evige livet...
Gratia nr 1 - 2012


Ordet från Herren, gledje och frid


När vi närmar oss julen och kommer till den, är det viktigaste, ordet från Herren, som ger både julen dess yppersta glädje och kan ge oss frid i vårt inre.Gratia nr 4 - 2011


Alterets sakrament - Til lykke og salighet

I nattverdsmåltidet får vi høre, se og smake. Jesu sanne legeme og Jesu sanne blod. Et mysterium og et hellig sakrament. Dette gir syndsforlatelse, tro og himmelhåp. Et hellig og herlig måltid. Til lykke og salighet! Les mer om dette i Gratia nr 3 - 2011.


Välsignelsen - Det Heliga Dåps sakramente

att vi blir Guds barn och får våra synders förlåtelse genom Nådastolen Kristus;
attGuds heliga Namn fästes vid oss och Kristus blir vår broder och Brudgum;

Gratia nr 2-2011


Se, vi gå upp till Jerusalem

Se, vi gå upp till Jerusalem I heliga fastetider Att skåda, hur Jesus Krist, Guds Son, I syndares ställe lider.


Hva skjer den dagen jeg dør?

Det gjelder å komme seg igjennom den trange døren i
tide. Du må ikke komme for sent og bli stående utenfor!
Når husbonden har reist seg og lukket døren - da er den
lukket. Da har dommeren talt. Noen blir med inn til festen i
Guds rike, andre skal bli stående utenfor.
Det er alvorlige ord i kirkeårets siste tekster.

Gratia nr 3-2010

Hos
lutherskt kristna vänner i Ramallah

Vid ett besök hos arabiska lutherskt kristna vänner i Ramallah på Västbanken ställdes frågan varför så många kristna i västvärlden bara tänker på den judiska staten Israel och glömmer sina kristna trossyskon bland araberna sier Mats Eskhult som flere ganger har vært i Ramallah.
Gratia nr 2-2010