Skriv ut
             
Dagens bön
Allmektige, evige Gud, himmelske Fader! Vi takker deg som lar oss oppleve en ny dag, og minner oss om Jesu Kristi oppstandelse og det nye livet. Bevar oss derfor i dåpens nåde, for uten den er vi alle fortapte og fordømte mennesker på vredens hav, for loven din kjenner vi, men kraften til å gjøre den har vi ikke. Men du har lovet å frelse den som tror og blir døpt til Jesu død og oppstandelse. Så kom oss derfor til redning og fri oss fra mismot og fortvilelse. La oss denne dag merke kraften av Kristi oppstandelse, så vi tror syndenes forlatelse i Ordets etterfølgelse, og ser frem til seieren som er gitt med ditt rene, slaktede Lam. La ham komme i herlighet og drøy ikke. Ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre! Amen.
Veckans Predikan

18 e Trinitatis

Text: Mark 10:17-27
Predikan: Ingemar Andersson

Jesus är på vandring från Galileen och har kommit till Judeen. En man kommer springande fram till honom. Av Matteus får vi veta att han var ung, och Lukas skriver att han var en högt uppsatt man, kanske en medlem av Stora rådet.  Han faller på knä framför Jesus och har en livsviktig fråga, som han måste få svar på:

Månadens Texter
oktober

Välkommen till ELBK:s hemsida
ELBK står för Evangelisk-Lutherska Bekännelsekyrkan. En från staten helt fri kyrka, som tror, lär och bekänner att Bibeln är Guds ofelbara ord, som utgör norm, regel och rättesnöre för tro, lära och bekännelse.

 
 
Vi bekänner oss till Bibelns ord och de Lutherska Bekännelseskrifterna i Konkordieboken från 1580, emedan dessa är en sammanfattning av vad Bibeln lär.

Vi bildades ursprungligen 1974, och fick vårt nuvarande namn 1990, och finns sedan 1978 också i Norge, och har gemenskap och kontakt med liknande lutherska bekännelsekyrkor i Sverige och i NordenFamiljeläger och årskonferens 2014 ble avholdt 17-20 juli på Ribbingebäck

Programmet på konferensenGuds ord om ekteskapet står fast
Denne uka har det høyeste organ i Den norske kirke, kirkemøtet, vedtatt med knapt flertall at 
likekjønnede par ikke skal få anledning til å gifte seg i kirken. Ekteskapet skal slik Skriften sier det, forbeholdes mann og kvinne. En beslutning som er sann og rett. Bibelen kjenner bare til ekteskapet som en forening mellom en mann og kvinne, alle andre seksuelle forbindelser omtaler Bibelen som synd. Synd skal ikke velsignes, men fordømmes.


Gratia nr 1 2014
Kristus uppenbarar sin härlighet

Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig. Jorden är höljd i mörker, töcken omger folken, men över dig skall Herren stråla, över dig skall hans härlighet visa sig.Gratia nr 3 - 2013
Frälst – till goda gärningarGratia nr 2 - 2013Guds tanker - inte människotankarVi lever i en tid då klassisk kristendom är något sällsynt och ovanligt och i stället moderna kristendom är det som hörs mest.
Gratia nr 1 - 2013


Ära vare Gud i höjden


Nu kommer Julen snart. Och då står vi inför något som vi inte kan fatta, men som Gud uppenbarat för oss. När Jesus föddes i stallet i Betlehem, så fick herdarna som vaktade fåren ute på ängderna uppleva en fantastisk upplevelse.
Gratia nr 4 - 2012


Uppenbarelseboken


Bibelns inledande kapitel, skapelseberättelsen, uppenbarar för oss vad vi med vår naturliga kunskap inte kan komma åt.
Bibelns sista bok låter oss likaså blicka in i vad som är oåtkomligt för vår kunskap.
Gratia nr 3 - 2012


Lagens bruk


Själva ordet lag säger vad Gud vill att vi ska göra och vad vi ska låta bli, och det gäller inte bara kristna människor utan samhället i stort.

Gratia nr 2 - 2012


Den Hellige Ånd veileder oss


Det kan være gjennom et bibelord, en preken, i skriftemålet eller ved nattverdsbordet. Han er bare der og gir oss nytt liv og nytt håp ved å rette våre øyne på Kristus. Han viser oss hvilke skatter i har i Jesus Kristus: Tilgivelse for alle våre synder, en rettferdighet som gjør oss til Guds barn og del i det evige livet...
Gratia nr 1 - 2012


Ordet från Herren, gledje och frid


När vi närmar oss julen och kommer till den, är det viktigaste, ordet från Herren, som ger både julen dess yppersta glädje och kan ge oss frid i vårt inre.Gratia nr 4 - 2011


Alterets sakrament - Til lykke og salighet

I nattverdsmåltidet får vi høre, se og smake. Jesu sanne legeme og Jesu sanne blod. Et mysterium og et hellig sakrament. Dette gir syndsforlatelse, tro og himmelhåp. Et hellig og herlig måltid. Til lykke og salighet! Les mer om dette i Gratia nr 3 - 2011.


Välsignelsen - Det Heliga Dåps sakramente

att vi blir Guds barn och får våra synders förlåtelse genom Nådastolen Kristus;
attGuds heliga Namn fästes vid oss och Kristus blir vår broder och Brudgum;

Gratia nr 2-2011


Se, vi gå upp till Jerusalem

Se, vi gå upp till Jerusalem I heliga fastetider Att skåda, hur Jesus Krist, Guds Son, I syndares ställe lider.


Hva skjer den dagen jeg dør?

Det gjelder å komme seg igjennom den trange døren i
tide. Du må ikke komme for sent og bli stående utenfor!
Når husbonden har reist seg og lukket døren - da er den
lukket. Da har dommeren talt. Noen blir med inn til festen i
Guds rike, andre skal bli stående utenfor.
Det er alvorlige ord i kirkeårets siste tekster.

Gratia nr 3-2010

Hos
lutherskt kristna vänner i Ramallah

Vid ett besök hos arabiska lutherskt kristna vänner i Ramallah på Västbanken ställdes frågan varför så många kristna i västvärlden bara tänker på den judiska staten Israel och glömmer sina kristna trossyskon bland araberna sier Mats Eskhult som flere ganger har vært i Ramallah.
Gratia nr 2-2010